Chair: Communication

Communication: Tom de Bruyne (Sue Amsterdam)

Nieuwsbrief

De Entrepreneurs’ Organization probeert haar leden zo optimaal mogelijk te informeren en niet te vaak lastig te vallen. Daarom wordt er slechts één keer per week op een vast tijdstip (vrijdagmiddag of zaterdag) een korte nieuwsbrief gestuurd aan alle Nederlandse leden. In deze nieuwsbrief tref je alle relevante informatie over de Nationale en Internationale evenementen en activiteiten aan. Mocht je deze nieuwsbrief niet krijgen, check dan even je mailbox ‘Onbelangrijke mail’ in Outlook of stuur een mailtje aan communication@eonetwork.nl

App

EO Internationaal heeft sinds kort een eigen app op IOS. Deze app is nog niet helemaal uit ontwikkeld. Op dit moment staan in deze app de NAW-gegevens van alle leden en is informatie terug te vinden over het Nederlandse en het internationale bestuur en de ondersteunende medewerkers. Ook vind je er alle Nationale en Internationale evenementen. Het is de bedoeling om hier nog nieuwe modules aan toe te voegen. Er wordt momenteel ook gewerkt aan het ontwikkelen van de app, o.a. voor Android.

Facebook en LinkedIn

De Entrepreneurs’ Organization heeft op LinkedIn en op Facebook zowel een open groep als een gesloten ledenpagina.

Op de gesloten ledenpagina’s van Facebook en LinkedIn proberen we de leden op de hoogte te houden van alle ups en downs van de andere leden en hun ondernemingen en worden ook foto’s van evenementen gedeeld.

Op deze gesloten pagina’s worden geregeld ook persoonlijke profielen van leden gepubliceerd, zodat leden elkaar beter leren kennen. Mocht je zelf iets willen delen met andere leden, post zelf een berichtje op deze gesloten ledenpagina of vraag ons via communication@eonetwork.nl dat te doen. Mocht je nog geen toegang hebben tot de ledenpagina’s mail Danielle dan via LinkedIn of Facebook

De open pagina’s van Facebook en LinkedIn zijn meer een visitekaartje naar niet-leden. Op deze pagina kan je je profileren naar buitenstaanders.

Naast deze algemene pagina’s worden voor specifieke conferenties en/of activiteiten ook speciale pagina’s geopend, waardoor leden die deelnemen aan deze activiteiten gericht geïnformeerd kunnen worden en/of vooraf met elkaar in contact kunnen komen.

Twitter

Op Twitter worden vooral berichten over ondernemerschap gedeeld waarvan wij verwachten dat ze relevant zijn voor onze leden of andere ondernemers.

De internationale organisatie heeft ook een eigen internationaal Twitter-account. Daarnaast worden er vaak speciale Twitter-accounts en/of hashtags ingezet voor activiteiten/events.

WhatsApp

De ervaring leert dat veel fora en bestuurscommissies binnen de Entrepreneurs’ Organization gebruik maken van een groepen binnen WhatsApp. WhatsApp biedt ook de mogelijkheid om verzendlijsten aan te maken om een bericht aan alle leden te sturen, waarbij de reacties alleen bij de zender van het WhatsApp-bericht terecht komen. Vanuit het bestuur wordt alleen gebruik gemaakt van een verzendlijst als alle leden bereikt moeten worden.

Naamsvermelding

Internationaal wordt de afkorting EO genoemd. Gezien het feit dat deze afkorting in Nederland gebruikt wordt door een christelijke organisatie, gebruiken we in de externe communicatie altijd Entrepreneurs’ Organization. Intern gebruiken we wel de term EO (uitspraak op z’n Engels)

Recente persberichten

Gedurende het jaar worden een aantal keer persberichten vanuit de Entrepreneurs’ Organization gestuurd rondom internationale activiteiten van onze organisatie, t.w. de Global Entrepreneur Indicator (maart en oktober) en de Global Student Entrepreneurs Award (meerdere berichten in periode januari t/m maart). Daarnaast worden soms berichten gestuurd over eigen activiteiten. In de wekelijkse nieuwsbrieven nemen we deze persberichten mee. De persberichten zijn ook terug te vinden op de website van EO onder ‘Nieuws‘.

Politiek

In aanloop naar de verkiezingen van 2017 hebben we een enquête gehouden onder leden om de problemen die zij hebben met overheidsbeleid en mogelijke oplossingsrichtingen te inventariseren. Op basis hiervan is een notitie opgesteld die aangeboden is aan de minister-president, de werkgeversorganisaties en het ministerie van Economische Zaken. Ook is hiervoor de aandacht gevraagd via de pers. Voordeel daarbij was dat Vivienne van Eijkelenborg onze voorzitter was. De bedoeling is in de toekomst vaker de stem van ondernemers te laten horen bij politiek en beleidsmakers. Mocht je concrete problemen hebben, laat het ons weten via communication@eonetwork.nl, wellicht kunnen we inventariseren of meerdere leden hier mee te maken hebben en je helpen hiervoor aandacht bij politiek of pers te vragen

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie bestaat vanaf juni 2017 t/m juni 2018 uit

  • Tom de Bruyne – bestuurslid Communicatie / voorzitter commissie
  • Mayke van Keep – pers en politiek
  • (..) – Twitter
  • (..) – website
  • (..) – social media