Chair: Finance

Finance: Gaston Bijl (Bijl Accountants & Belastingadviseurs)

Kosten van lidmaatschap

De huidige lidmaatschapskosten voor het FY 2017/2018 bedraagt €3.500 per lid..

In dat bedrag zit XXX ingecalculeerd welke wordt afgedragen aan EO internationaal. Daarnaast  wordt er ongeveer XXX gebruikt voor de nationale events.

De inschrijfkosten voor nieuwe leden  bedragen op dit moment €2.250. Van de inschrijfkosten wordt o.a. de kosten voor de forum training bekostigd. Daarnaast zit er 500 dollar cash-back in deze aanmeldingsfee welke in de eerste 24 maanden van het lidmaatschap kan worden verzilverd voor een Europees event.

Financiële verantwoording

De Entrepreneurs’ Organization heeft een gebroken boekjaar: het boekjaar loopt van juli t/m juni. Jaarlijks wordt tijdens de All Member Meeting in september financieel verantwoording aan de leden afgelegd. Leden die hierbij niet aanwezig kunnen zijn, kunnen het financieel verslag ook opvragen bij Danielle.

PEAK-programma

De Enterpreneurs’ Organization heeft een PEAK-programma: waarin de chapters worden uitgedaagd om een aantal milestones te halen. Deze milestones kunnen behaald worden binnen drie categoriën, t.w.

  • Tevredenheid van leden
  • Board performance
  • EO Good Citizen

Sommige milestones zijn verplicht; soms kan ook gekozen worden tussen verschillende milestones.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote, medium en kleine chapters. Nederland is een groot chapter.

Afhankelijk van het aantal milestones dat je behaald kun je een drie niveaus halen: goud, zilver of platinum. Een chapter dat goud of zilver behaalt kan voor het chapter een extra budget van 5 resp. 15 duizend dollar verdienen.