Chair: Impact

Family events: Polo Chan (Nam Kee)

Tijdens de recente strategy summit van het bestuur is “Social Entrepreneurship” als thema centraal gezet in het “2019/2020 Embrace Impact” jaar. Hierbij volgen we een definitie van Social Entrepreneurship waarbij elk EO Lid met de kern competenties van zijn/haar onderneming de maatschappelijke impact zichtbaar kan maken aan de hand van de UN SDG’s en kan vergroten. Centraal staat de overtuiging dat er al veel goeds gebeurd en dat we dit vooral zichtbaar willen maken, niet alleen binnen, maar ook buiten de EO community, om zodoende meer bedrijven te inspireren en aan te zetten tot het creëren van positieve impact. Hierbij zullen we vooral focussen op de Business ROI van Social Entrepreneurship. Een mooi neveneffect is dan ook dit zal bijdragen aan de bekendheid en reputatie van EO.

Gezien dat het thema “Embrace Impact” behoorlijk leeft binnen de EO community, verstrekken we hierbij alvast de vier doelstellingen voor de Impact Chair voor dit bestuursjaar: 

  1. “Social Entrepreneurship” en de ROI op de business van bestaande bedrijven zal een terugkerend / centraal thema worden tijdens events en learning opportunities. Daarnaast wordt samen met EO Global en de Impact Chairs uit de andere chapters een Global Impact Day georganiseerd.
  2. Er komt een Impact Track waarbij aan de hand van de UN Global Compact de positieve impact van EO leden aan de hand van de SDG’s gemeten en zichtbaar gemaakt kan worden. De doelstelling is dat minimaal 20% van alle EO leden hierin participeren.
  3. De UN Global Compact is mede ontwikkeld door de B-Corporation community en enkele vooraanstaande EO leden. Om deze reden zal de samenwerking met B-Corporation als een beweging worden aangehaald. Het resultaat hiervan gaan zijn dat aan het einde van het bestuursjaar er minimaal vijf nieuwe B-Corp’s onder de EO leden zijn bijgekomen en we wellicht enkele reeds bestaande B-Corps als nieuwe EO leden kunnen verwelkomen!
  4. Als laatste gaan we een serie van 10 interviews met EO leden intern en extern onder de aandacht brengen, waarvan de helft reeds is gestart met “Positive Impact” en de andere helft het komende jaar geïnspireerd is geraakt om ermee aan de slag te gaan. Centraal staat de impact op de business bottom-line, om hiermee nog meer ondernemers te overtuigen dat “social entrepreneurship” het business model van de toekomst is.

Mocht je als EO’er willen bijdragen aan deze doelstellingen en/of willen meedenken en uitvoeren met betrekking tot het thema “Embrace Impact” meld je dan aan voor de Impact Commissie!