Chair: President Elect

President Elect: Steven Bleker (Tech Bakery)

President elect

Het is te doen gebruikelijk om al een jaar vooruit een president elect aan te wijzen. Dit is de inkomend voorzitter voor het komende bestuursjaar. De President Elect loopt aan de zijlijn mee. Op dit moment is Steven Bleker de inkomende voorzitter.

De bestuursjaar loopt van juli t/m juni

Samenstelling nieuw bestuur

De President Elect begint meestal al in augustus / september met de samenstelling van zijn nieuwe bestuur, zodat nieuwe bestuursleden al mee kunnen lopen met huidige leden en ze voordat het nieuwe bestuursjaar start, met elkaar het beleid en de visie kunnen bespreken.

Nieuwe bestuursleden krijgen ook een internationale training tijdens de Global Leadership Conference (GLC) die jaarlijks in een andere stad wordt gehouden.

De meeste bestuursleden blijven 2 jaar aan; een en ander ook afhankelijk van de situatie in zijn of haar eigen onderneming. Er staat geen vergoeding tegenover.

Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt er altijd naar gestreefd dat het bestuurslid nieuwe vaardigheden tijdens zijn bestuursjaar op doet, zodat de investering ook voor hem of haar waardevol is.

Iedereen die geïnteresseerd is in een bestuursfunctie kan dit laten weten aan Steven Bleker (huidige president elect) of Danielle van der Werf via danielle@eonetwork.nl