Chair: President

President: Chang Ng (Mconomy)

Jaarthema

Elk bestuur kiest jaarlijks een thema. Het thema dit jaar is: ‘Go Big.’

Het bestuursjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Jaarlijks treden nieuwe bestuursleden aan, die de werkzaamheden overnemen van bestuursleden die vertrekken.

Het bestuur komt minimaal een keer per maand bij elkaar in een wisselende samenstelling, een en ander afhankelijk van de agenda van de bestuursvergadering.