Entrepreneurs’ Organization NL meets politics

14/03/2017

Begin januari is via een enquete een inventarisatie gemaakt van hoe de achterban van de Entrepreneurs’ Organization aankijkt tegen de politiek, haar beslissingen en geïnventariseerd wat volgens hen de grootste problemen zijn waaraan gewerkt moet worden. Dit rapportje is in februari aan Mark Rutte, VNO*NCW, MKB Nederland, ONL en aan de directie Ondernemerschap van het ministerie van EZ overhandigd en toegelicht. De reacties zijn positief en de oplossingsrichtingen worden relevant gevonden, vooral ook omdat het hier de stem is van de ondernemer zelf. Het rapport vindt je in de bijlage. Korte toelichting op resultaten enquete Entrepreneurs’ Organization

Lees verder
Bijlage
Contacxvsdsgsgsdgdgsgsgsgsgsdgtofrmulier.pdf